Federa't

Com pot obtenir la seva Llicència Federativa?

 

a) Directament en el Club al que pertanyi com a soci

Una vegada emplenat l'imprès de Sol·licitud de Llicència que li facilitaran allí mateix, el propi Club farà arribar aquesta sol·licitud a la FCGolf per a la seva tramitació.

 


b) En el cas de no pertànyer a cap Club (jugador independent) pot dirigir-se directament a la FCGolf:

- Presencialment a la seu de la Federació Catalana de Golf, on emplenarà la sol·licitud de llicència i procedirem a la seva tramitació*.

* Per a la tramitació de la seva llicència federativa haurà de presentar el seu DNI i aportar un número de compte bancari.

- Correu electrònic: podrà sol·licitar a la FCGolf (via mail o telèfon) la sol·licitud de llicència o descarregar-la directament en aquesta mateixa pàgina. Una vegada emplenat* el document amb les seves dades haurà d'escanejar-ho i remetre-ho a la següent adreça: catgolf@catgolf.com

*No s'acceptarà cap sol·licitud de llicència en la qual no consti la signatura del sol·licitant.

 


c) Online RFEG: a través de la plataforma online de la Real Federació Espanyola de Golf, podrà tramitar online la seva llicència federativa*

http://www.rfegolf.es/nsa/pages/altafederadopublico.aspx

* En la modalitat online, tan sols podran sol·licitar i tramitar-se les llicències de jugadors independents (no pertanyents a cap Club) i sense hándicap de joc.
Una vegada sol·licitada i tramitada la seva llicència federativa, la RFEG li farà arribar per correu postal al domicili indicat en la seva sol·licitud de llicència (en el termini màxim de 10 dies) la seva targeta federativa*, i se li carregarà en el seu compte bancari l'import de la llicència corresponent a l'any vigent. 


*La targeta federativa i el rebut anual emès per la seva entitat bancària, són els documents que li identificaran i acreditaran com federat de golf català. Aquests documents hauran de ser mostrats sempre que el club o camp de golf l'hi sol·liciti.

 

Validesa de la Llicència 

 

La llicència federativa es correspon amb l'any natural, és a dir de gener a desembre de cada any. Per això, quan un federat/a causa alta, la validesa de la seva llicència queda establerta des d'aquesta data fins al 31 de desembre del mateix any, sent el preu únic i no fraccionable. La Real Federació Espanyola de Golf renova automàticament totes les llicències l'1 de gener de cada any. 

 

Import Llicència 2019

 

MAJOR amb Hàndicap (majors de 22 anys): 97,00€

MAJOR sense Hàndicap (majors de 22 anys): 85,80€

JUNIOR (entre 17 i 21 anys): 42,90€

CADET (entre 15 i 16 anys): 24,40€

INFANTIL (entre 13 i 14 anys): 16,60€

ALEVÍ (entre 11 i 12 anys): 16,60€

BENJAMÍ (menors de 10 anys): 16,60€

 

Com donar-se de baixa 

 

Comunicar per escrit o per e-mail (catgolf@catgolf.com) a la Federació Catalana de Golf, la seva sol.licitud de baixa, com a mínim un mes abans de l'1 de gener. 

 

Recuperació de la llicència donada de baixa aquest any

 

Per a recuperar la llicència donada de baixa el mateix any en curs, ho podrà fer mitjançant el pagament amb targeta VISA o MASTERCARD fent clic aquí. Utilitzant aquesta modalitat de tramitació online, la seva llicència quedarà reactivada automàticament.

 

Si prefereix realitzar aquest tràmit mitjançant transferència bancària i des de la Federació Catalana de Golf, preguem contacti directament amb nosaltres per e-mail: catgolf@catgolf.com o telèfon: 93 414 52 62.

Utilitzant aquesta modalitat de tramitació, la FCGolf li comunicarà el moment de reactivació de la seva llicència.